Lokacija
Vrsta nekretnine
Cijena i površina

Usluge

Konzultantske usluge pružamo za područja prometa nekretnina i građevinarstva:


* izrađujemo stručne procjene nekretnina za sve namjene (kupoprodaje, kreditiranja, investicijske elaborate, diobe, knjigovodstvene   evidencije, sporovi,...);

* izrađujemo stručna mišljenja o tehničkom i tržišnom stanju nekretnine prilikom kupoprodaje;

* pružamo stručno savjetovanje o pripremi nekretnine za prodaju;

* pružamo marketinšku pripremu za prodaju nekretnine;

* izrađujemo planove posebnih dijelova nekretnine ("etažne elaborate");

* pribavljamo energetske certifikate ovlaštenih stručnjaka;

* pribavljamo dokumentaciju za legalizaciju građevina;

* pribavljamo svu potrebnu dokumentaciju za provedbu kupoprodaje nekretnine